Psychologia biznesu – czym jest i do czego służy?

Pojęcie psychologii biznesu nie jest zbyt znane, przynajmniej w Polsce. Na szczęście jednak, tendencja ta ulega zmianie, absolwenci zarządzania są wymieniani na stanowiskach pracy na psychologów biznesu, a dzięki temu polskie przedsiębiorstwa korzystają z nowoczesnych metod usprawniających ich funkcjonowanie. Czym jednak ta psychologia jest? Do jej głównych przedmiotów należą: indywidualne i grupowe zachowania konsumenckie, motywacja pracowników do realizacji wyznaczonych celów, radzenie sobie ze stresem podczas pracy nad firmowymi projektami, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, proces rekrutacji pracowników i wiele innych.

Psychologia biznesu daje narzędzia do usprawnienia funkcjonowania firmy wewnątrz (atmosfera wśród pracowników, komunikacja między nimi, zażegnywanie konfliktów itd.) i na zewnątrz (relacja: usługodawca-usługobiorca na płaszczyźnie marketingowej). Zatrudnienie psychologa biznesu może być więc jedną z najlepszych decyzji, jaką dla naszego przedsiębiorstwa podejmiemy.