Psychologia biznesu a bycie menadżerem

Psychologowie biznesu są dziś zatrudniani na różnych stanowiskach, jednak najczęściej jest to stanowisko menadżera. Dlaczego? Otóż dziedzina ta ma największe zastosowanie właśnie w zarządzaniu kadrami, w kształtowaniu PR firmy czy w coachingu, czyli we wszystkim tym, czym zajmuje się menadżer. Ba, to właśnie od niego wymaga się możliwie najefektywniejszego zarządzania zespołem pracowniczym, dbania o relacje zarówno w tym zespole, jak i z kontrahentami oraz pozyskiwania nowych klientów, a dokładnie tego wszystkiego uczy psychologia stosowana w biznesie.

Psychologia biznesu to dość szerokie pojęcie, mieszczące w sobie psychologię sprzedaży, marketingu, PR i wiele innych. Absolwent tego kierunku ma mieć bowiem możliwie najszersze spojrzenie na człowieka – czy to rozumianego jako członka zespołu firmy, czy to jako konsumenta. Nic więc dziwnego, że w krajach zagranicznych menadżerowie zrzeszani są nieraz wyłącznie spośród absolwentów psychologii biznesu – tam ten odłam psychologii jest bardzo ceniony.